Mobile Menu

Binära olja-optioner

Råolja är fortfarande en av de viktigaste globala energikällorna och den viktigaste komponenten vid tillverkning av plast. Detta oerhört viktig handelsvara kan du inte bara handla med Futures och CDF, utan också med binära optioner. Den största fördelen av den här nya finansiella instrument är inte bara att det är lätt att lära sig hantera, men också att det inte kravs mycket som startkapital.

Olja marknaden

Binära olja-optionerRåolja har i den globala produktionen av alla råvaror en andel av 45 procent. Därmed är råolja den viktigaste råvara över huvudtaget. Det finns många olika sorter som skiljer främst beroende av platsen för deponering, vikt och viskositet. Brent, Europas viktigaste råoljasort, är till exempel nämnt efter Nordsjön oljefältet, som har samma namn.

Råolja är en begränsad resurs och det blir svårare och svårare att hitta nya oljereserver. Det begränsade utbudet har dock en ökad efterfrågan, som beror på den höga ekonomiska tillväxt och den ökade levnadsstandard på tillväxtmarknader som Kina och Indien. Detta påverkar prisutvecklingen och detta kommer att öka ytterligare i framtiden.

Hur du handlar med olja-optioner

För att handla med råolja-optioner rekommenderar vi den Brittiska mäklaren 24Option. Där kan du tillämpa olika handelsstrategier och tillämpa de på olika typer av optioner.

Handla olja-optioner hos 24Option just nu >>