Mobile Menu

Ordlista

Tillgång (Asset)
Tillgången är det underliggande grundläggande instrumentet (asset), var du satsar på vid handeln i binära optioner. Detta kan vara valutor av Forex-marknaden, eller råvaror, index och naturligtvis aktier.

At-The-Money
Inga vinster eller förluster här, eftersom priset vid utgången är detsamma pris som anskaffningsvärdet.

Slutpris
Priset av optionen när tiden har gått – priset bestämmer om din option är “In-The-Money” eller “Out-Of-The-Money”, och därmed om du har vunnit eller förlorad.

Sluttid
Löptiden av din option som har gått ut.

„Call“ option
Investeraren gör en vinst om priset på den underliggande tillgången (investering) vid utgången av optionen är högre än vid köpet.

Digitala optioner
Binära optioner kallas ofta för digitala optioner.

„Futures“
Futures är standardiserade, börshandlade finansiella terminskontakter vid olika underliggande tillgångar.

Grundläggande analys
Grundläggande analysen konventerar makroekonomiska data till en kursprognose. Används ofta i kombination med tekniska analysen.

“High”/”Low”-option
Investeraren bestämmer om priset på underliggande tillgången stiger eller faller. Han måste förutsäga prisriktningen på underliggande tillgången.

Investerade beloppet
Din insättning: Summan som du satsar på en „Call“ eller „Put“ option.

„In-The-Money“
Om löptiden av optionen har gått ut och optionen är “in-the-money”, då gör handlaren vinst. När du köper till exempel en “Call” option, då betyder “In-the-money” att optionspriset är högre än priset vid tidpunkten du köpte optionen. Om du köper en “Put-Option” hos din mäklare i binära optioner, då betyder “In-The-Money”, att slutpriset av optionen är lägre än när du köpte optionen.

„Over-The-Counter“ (OTC)
Handeln som sker mellan marknadens aktörer och inte på själva börsen. Binära optioner handlas vanligtvis OTC.

„Out-Of-The-Money“
Slutar optionen “Out-Of-The-Money”, då har handlaren förlorad. Om du har köpt en “Call” option till exempel, då betyder “Out-Of-The-Money”, att priset gick ner under löptiden. Om du har köpt en “Put-Option”, då är det tvärtom och betyder “Out-Of-The-Money” att priset är högre vid slutet än priset var när du köpte optionen.

Payout
Beloppet som utbetalas av vinsten om optionen är „In-The-Money“ när löptiden har gått ut. Normaltvis är det mellan 75% och 85% med binära optioner.

„Put“ option
Handlaren gör vinst om optionspriset är lägre vid slutet än när du köpte optionen.

“Range”-optioner
Investeraren bestämmer om priset av optionen stannar i en viss variationsbredd eller att priset går över gränserna.

Återbetalning
Återbetalning är en form av försäkring om du skulle förlora handeln. Vid till exempel anyoption får du 15% av din insats tillbaka varje gång du förlorar en handel. Dock är de potentiella vinstmöjligheter också något lägre än med en mäklare som inte betalar återbetalning.

“Strike” pris (låst pris)
Detta är priset som avtalet grundar sig på vid köp av en option. I fall med binära optioner, är det oftast priset som avser försäljning av anläggningen. “Strike” priset bestämmer om alternativet slutar “In-the-money” eller “Out-Of-the-money”.

Teknisk analys
Utöver den grundläggande analysen används ofta en teknisk analys som är ett verktyg för att förutsäga utvecklingen av kursen. Här brukar prisutvecklingen utvärderas med hjälp av statistiska och matematiska nyckeltal och marknadsutveckling beaktas. Du kan läsa många artiklar om detta i vår Binära-optioner-strategi-avsnitt.

“Touch”-Optioner
Investeraren måste förutsäga om priset av optionen kommer att nå en viss nivå.